Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

Μελά Παύλου 13
14231 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο 210 27.20.037
Κινητό τηλέφωνο 6932 33.85.02
Φαξ 210 27.70.982

%6E%2E%6C%6F%75%6B%69%64%69%73%40%69%6F%6E%69%61%2D%6C%61%62%73%2E%67%72

Στην αρχή

Επικοινωνία

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

Μελά Παύλου 13
14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο 210 27.20.037
Κινητό τηλέφωνο 6932 33.85.02
Φαξ 210 27.70.982

n.loukidis@ionia-labs.gr