Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

Μελά Παύλου 13
14231 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο 210 27.20.037
Κινητό τηλέφωνο 6932 33.85.02
Φαξ 210 27.70.982

%6E%2E%6C%6F%75%6B%69%64%69%73%40%69%6F%6E%69%61%2D%6C%61%62%73%2E%67%72

Στην αρχή

Υπηρεσίες Εργαστηρίου Εδαφοτεχνικής Ionia Labs στη Νέα Ιωνία


Το εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ionia Labs, στη Νέα Ιωνία, παρέχει μία πληθώρα υπηρεσιών, όσον αφορά τις γεωτεχνικές εργασίες και μελέτες, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με κύριο γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, παραμένοντας η κορυφαία τους επιλογή.

Έχοντας μία πληθώρα έργων στο ενεργητικό μας, εγγυόμαστε υπηρεσίες γεωτεχνικών μελετών, υψηλής ποιότητας.

Πιο αναλυτικά το εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ionia Labs αναλαμβάνει:

  • Γεωτεχνικές μελέτες
  • Γεωτεχνικές έρευνες
  • Υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Γεωφυσικές έρευνες
  • Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος κ.α.