Εξοπλισμός & Δοκιμές Εργαστηρίου IONIA LABS στη Νέα Ιωνία

 
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με συσκευές και όργανα τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής καθώς και μέρος επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής. Ο εξοπλισμός είναι στο σύνολό του καινούργιος και διακριβωμένος με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες συσκευές και όργανα

 • Αυτόματη συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δειγμάτων Tri Scan 50KN με 3 κελιά
 • Συσκευή Ανεμπόδιστης θλιψης εδάφων + CBR
 • Συσκευή άμεσης διάτμησης
 • Συσκευή μονοδιάστατης στερεοποίησης
 • Συσκευή πλαστικότητας CASAGRANDE
 • Ηλεκτροκίνητη κοσκινίστρα
 • Συσκευές περατότητας σε μήτρα Proctor
 • Ζυγούς ακριβείας 1, 0.1 και 0.01 γραμμαρίων
 • Πλήρης σειρά κόσκινα κατά BS 410/ ISO 3310-1
 • Αραιόμετρα 151 και 152 Η
 • Συσκευές κώνου - άμμου
 • Φούρνος ξήρανσης

Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καλύπτει την εκτέλεση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής:
 
Δοκιμές Κατάταξης
 
 • Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
 • Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά
 • Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο
 
 
 
Δοκιμές Εδαφομηχανικής
 
Επί Τόπου Δοκιμές
 
 
 
 

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

 
Τηλέφωνο 2102720037
 
Κινητό τηλέφωνο 6932338502
 
Φαξ 2102770982